کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
اعضای کارگروه
وضعیت:
توضیحات

هدفگذاری بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات گردشگری مورد تصویب کارگروه قرار گرفت و هدفگذاری صادرات محصولات دانش بنیان استان در سال ۱۳۹۶  ، ۲۰ میلیون دلار تعیین گردید.