کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
بانک توسعه صادرات
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد بانک توسعه صادرات بسته های حمایتی جدید ابلاغ شده به آن بانک را به استانداری، سازمانهای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جهت اطلاع رسانی به صادرکنندگان استان، اعلام نماید