کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰
مسئول پیگیری:
اعضای کارگروه
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به اخذ موافقت اولیه پایانه صادراتی کشاورزی خادم مولا مقرر گردید تمامی دستگاهها همکاری لازم را  با مجری این پایانه جهت افتتاح این پایانه تا دهه فجر سال جاری به انجام رسانند.