کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰
مسئول پیگیری:
بانک توسعه صادرات، سازمان صنعت معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید لیست کلیه صادرکنندگان استان توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین به بانک توسعه صادرات ارسال گردد و این بانک ضمن اعلام شرایط دریافت تسهیلات صادراتی و سایر خدمات به آنان، زمینه همکاری آنها را با بانک فراهم آورد.