کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۰
مسئول پیگیری:
اتاق بازرگانی، گمرک
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به اخذ مجوز صادرات مشتقات نفتی از گمرک قزوین، مقرر گردید اتاق بازرگانی و گمرک اقدامات لازم را جهت ترغیب صادرکنندگان این بخش برای استفاده از گمرک استان به منظور صادرات این محصولات انجام دهند.