ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۲ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

بانک رفاه کارگران در هفته جاری ۱ فقره پرونده آماده دریافت تسهیلات را به مرحله پرداخت برسانند .