ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی معوق شرکت آهنگری خودرو به شرکت گاز مقرر گردید ۴۰ درصد از بدهی بصورت نقدی پرداخت و مابقی بدهی بصورت ۳ قسط پرداخت گردد.