ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۱ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۱ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

با توجه به مصوبه کمیته بررسی سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تائید مبلغ یکصد میلیارد ریال شرکت کشت و صنعت آوین دشت مربوط به بانک صادرات در کارگروه اصلی موافقت شد .