ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲- ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳- ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴- بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷, ساعت ۱۱:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه آقای مهندس پرزحمت رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن خیرمقدم به مدیران حاضر در جلسه ، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را بشرح ذیل بیان نمودند . ایشان ابراز کردند که از جلسه قبل (۱۷/۰۶/۹۷) تا به امروز تعداد ۳  فقره تسهیلات به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال در مجموع در دو حوزه صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و نیز یک فقره تسهیلات به مبلغ ۳ میلیارد ریال در بخش  بازسازی و نوسازی پرداخت شده است .

        سپس بانکها به ترتیب رتبه منابع استانی ، گزارشی از پرداخت تسهیلات در دو بخش رونق تولید و بازسازی و نوسازی و پرداخت مستقیم ارائه کرده و به تعداد پرونده های در حال رسیدگی اشاره کردند و در ادامه نیز معاون محترم صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید و پیگیری پرونده های مصوب و ارسالی به بانکهاو عدم پرداخت در بانک ها را بیان نموده  و ضمنا طرح آقای میناخانی را نیز مطرح کردند.

   سپس خانم مهندس  زرآبادی نماینده محترم مردم قزوین در مورد پرداخت تسهیلات عنوان نمودند که بایستی تراز مالیاتی و تراز بیمه واحد بعنوان یکی از شاخص های پرداخت در نظر گرفته شود . بانکها در مورد تامین سرمایه در گردش و حل مشکلات واحدها همکاری بیشتری  نمایند وهمچنین  راستی آزمایی تسهیلات پرداختی برای اهداف در نظر گرفته شده انجام شود .

جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در مورد تضامین از بانکها خواستند که همکاری بیشتری داشته باشند. در مورد متقاضیانی که پیگیری نمی کنندبرای کارگروه قابل قبول نیست وبانکها لیست این موارد را به دبیرخانه ارسال تا  در جلسه ای  با بخش خصوصی مطرح گردد . بانکها شرایط کشور را بیشتر در نظر بگیرند .برای سال ۹۷ مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار به استان تخصیص یافته و تفکیک بانکها باید سریعتر مشخص شود .

همچنین مهندس پرزحمت  گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه در بخش رفع موانع تولید بیان نمودند و با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ادامه اتخاذ گردید.