ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲- ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳- ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴- بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۴ ام مهر, ۱۳۹۷, ساعت ۱۲:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه آقای لشگری معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن خیرمقدم به مدیران حاضر در جلسه ، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را بشرح ذیل بیان نمودند همچنین ایشان ابراز کردند که تا به امروز تعداد ۲۰۶۱  فقره ثبت نام  وهمچنین ۶۵۵ مورد تسهیلات به مبلغ  ۴۸۰۶ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و ۲۷۴ فقره ثبت نام در بازسازی و نوسازی صورت گرفته که در این بخش ۱۵ فقره به مبلغ ۵۱۹ میلیارد ریال پرداخت شده است .

  ایشان همچنین با توجه به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی سال ۹۷ بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن ، آخرین گزارش رونق تولید سال ۹۶ را ارائه و بیان نمودند که از جلسه بعد گزارش براساس آمار سال ۹۷ ارائه خواهد شد

      سپس بانکها به ترتیب رتبه منابع استانی گزارشی از پرداخت تسهیلات در دو بخش رونق تولید و بازسازی و نوسازی و پرداخت مستقیم ارائه کرده و به تعداد پرونده های در حال رسیدگی اشاره کردند و در ادامه نیز معاون محترم صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید و پیگیری پرونده های مصوب در بانک ها را بیان کردند.

سپس آقای مهندس زکی زاده در خصوص نحوه توزیع سهم هر بانک از تسهیلات تخصیصی که در شورای هماهنگی بانکها مطرح گردیده بود گزارش دادند . بر اساس گزارش ایشان  به تفکیک اعتبار بانکهای دولتی و خصوصی  از مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال ، میزان ۱۱۰۰۰میلیارد ریال بانکهای دولتی و ۲۰۰۰ میلیارد ریال بانکهای خصوصی توزیع شده است .

آقای نصیری رئیس محترم سازمان  تامین اجتماعی به مقایسه  آمار بیمه شدگان واحدهای تولیدی و اشتغال آنهاپس از معرفی تسهیلات  اشاره کردند .

جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در جمع بندی از  دستگاهها خواستند که به  نکات زیر توجه کنند:

اطلاع رسانی مناسب به حائزین شرایط دریافت تسهیلات

ارائه گزارش توسط دبیرخانه بر مبنای سهم هر بانک

ارائه تسهیلات به متقاضیان بر اساس بررسی گزارش تامین اجتماعی و منوط به انجام تعهدات قبلی واحد مگر در موارد استثناء با نظر کارگروه انجام شود .

همچنین در این خصوص نمایندگان محترم بخش خصوصی ، توضیحاتی ارائه نمودند .

  سپس با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ادامه اتخاذ گردید .