ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۲ ام آبان, ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲- ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳- ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴- بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۲ ام آبان, ۱۳۹۷, ساعت ۱۲:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

  • پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید ارائه شد. بر این اساس تعداد ۳۴۰  فقره ثبت نام  وهمچنین ۳۲ مورد تسهیلات به مبلغ  ۵۸۲ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و ۲۸۲ فقره ثبت نام در بازسازی و نوسازی صورت گرفته که در این بخش ۲۱ فقره به مبلغ ۵۵۴.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است . پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ادامه اتخاذ گردید .