ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۱ ام دى, ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۱ ام دى, ۱۳۹۷, ساعت ۱۲:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ،در ابتدای جلسه آقای پرزحمت دبیر کارگروه  گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید ارائه شد. بر این اساس تعداد ۴۷۹  فقره ثبت نام  وهمچنین ۸۱ مورد تسهیلات به مبلغ  ۱۰۵۸ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و ۲۵۴ فقره ثبت نام در بازسازی و نوسازی صورت گرفته که در این بخش ۲۱ فقره به مبلغ ۵۵۴.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است . همچنین ایشان عنوان نمودند که در دو هفته گذشته جلسات مشترک با ۵ بانک و متقاضیان جهت تعیین تکلیف تسهیلات انباشت در بانکها برگزار و تمامی موارد بررسی و در سامانه وارد گردید

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، داده شد .

آقای حبیبی نیز بر حمایت سیستم بانکی از تولید تاکید کردند و با توجه به درصد ایفای تعهدات سال ۹۷ توسط بانکها ، خواستار تسریع بیشتر شدند . همچنین از فرمانداریها خواستند بر نظارت بر هزینه کرد تسهیلات و اثر بخشی آنها اهتمام بیشتری داشته باشند .