ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۶ ام بهمن, ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۶ ام بهمن, ۱۳۹۷, ساعت ۱۳:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط آقای پرزحمت دبیر کارگروه  ارائه شد. بر این اساس تعداد ۱۳۲ مورد تسهیلات به مبلغ  ۱۵۰۰ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۳ فقره به مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است .همچنین

مهندس پرزحمت همچنین عنوان کردند که روند پرداخت بانکهای استان نسبت به کشوری کندتر است و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ، پرداختی بانکها نسبت به  سهمیه تخصیص یافته خیلی کم است .

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .