ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام بهمن, ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۳ ام بهمن, ۱۳۹۷, ساعت ۱۳:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط دبیرخانه کارگروه  آقای لشگری ارائه شد.

 بر این اساس تعداد ۱۳۵ مورد تسهیلات به مبلغ  ۱۷۰۲ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۳ فقره به مبلغ ۶۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده است .

همچنین ایشان اعلام کردند  که در سامانه هماهنگ امکان ثبت پرداخت های مستقیم توسط بانکهای مرکز فراهم شده است و بانکهای استان میتوانند اطلاعات پرداختهای مستقیم خود را به بانکهای مرکز ارائه نمایند .

سپس دکتر حبیبی به بیان چند نکته پرداختند:

-گردشگری بعنوان یکی از ظرفیتهای سرمایه گذاری ، اولویت اول استان است و باید زیر ساخت ها فراهم شود و بخش خصوصی باید از تسهیلات به خوبی استفاده کنند و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جذب تسهیلات فعال باشند .

- بازسازی ونوسازی مورد توجه  بیشتری قرار گیرد و در اولویت قرار گیرد .

-بانکها و همه دستگاهها ازبخش تولید حمایت بیشتری کنند تا روند تندتر انجام گیرد و تا پایان ماه بهمن روش جذب اعتبارات اصلاح گردد .

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .