ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام بهمن, ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۷ ام بهمن, ۱۳۹۷, ساعت ۱۳:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط دبیرخانه کارگروه  آقای لشگری ارائه شد.

 بر این اساس تعداد ۱۵۴ مورد تسهیلات به مبلغ  ۱۹۴۹.۸ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۴ فقره به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است .

همچنین ایشان اعلام کردند  که در سامانه هماهنگ امکان ثبت پرداخت های مستقیم توسط بانکهای مرکز فراهم شده است و بانکهای استان میتوانند اطلاعات پرداختهای مستقیم خود را به بانکهای مرکز ارائه نمایند .

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .