ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام اسفند, ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۴ ام اسفند, ۱۳۹۷, ساعت ۱۳:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط دبیرخانه کارگروه  آقای مهندس پرزحمت ارائه شد.

 بر این اساس تعداد ۱۶۸ مورد تسهیلات به مبلغ  ۲۱۹۶ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۴ فقره به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است .

همچنین ایشان اعلام کردندکه درسامانه هماهنگ بانکهای استان اطلاعات پرداختهای مستقیم خودرادرسامانه وارد کرده اند .همچنین آقای جلالی معاون قضایی دادگستری بر ضرورت همکاری با واحدهای تولیدی و در شرف انحلال و مشکل دار و همچنین اجرای بند و تبصره ۱۶ از سوی بانکها تاکید کردند و اعلام کردند دادگستری برای احقاق حق واحدهای تولیدی از ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد .

 دکتر حبیبی نیز به موارد زیل اشاره نمودند .  

هر چه سریعتر بانک صنعت ومعدن پروژه مس طارم را تعیین تکلیف و در این زمینه مساعدت شود

با تاکید بر اهمیت کارشناسی طرح ها ، تسهیل و تسریع نیز سرلوحه امور بانکها قرار گیرد .

دستگاههای اجرایی ازجمله امور مالیاتی و تامین اجتماعی و گاز و برق هم ضمن دریافت مطالبات ، نباید به تولید صدمه بزنند

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .