ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام فروردين, ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۰۰

دستور

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۴ ام فروردين, ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا