ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۱ ام تير, ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۰

مصوبات

دستور

۱- شرکت طب گستر تریتا ۲- شرکت ویتانا ۳- شرکت هونام سفال ۴- شرکت شیشه سازی مینا ۵- شرکت آوین سرام ۶- شرکت سپهر رادیاتور الموت نوین ۷- شرکت شرکت ایمر گاز ۸- شرکت آذر شال

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۱ ام تير, ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۳۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وبیان وصیتنامه شهید ، درخواست شرکت ها جهت طرح در کارگروه رفع موانع تولیدارائه گردید.

 

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹