ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۳ ام آذر, ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید ۹۸ ، تسهیلات بازسازی و نوسازی و تبصره ۱۸ در سامانه بهین یاب ۲- ارائه مصوبات کلی ستاد تسهیل برای تامین اجتماعی ۳- بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی به شرح ذیل : ۱- سرامیک برلیان تهران(ارائه گزارش) ۲- آذر کنترل (بانک ملی و گمرک) ۳- کوهستان الموت (پست بانک) ۴- سایر

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۳ ام آذر, ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وبیان وصیتنامه شهید ، ابتدا آقای نبیل مدیر کل سازمان صمت از کلیه اعضاء کارگروه به جهت همکاری خوب تشکر نمودند و در ادامه خلاصه ای از وضعیت تسهیلات بهین یاب سال ۹۸ و تسهیلات تبصره ۱۸ توسط آقای لشگری معاون سازمان صمت بشرح زیر ارائه گردید :

       در بخش صنعت و کشاورزی از تعداد۳۵۰ درخواست تسهیلات در فرایند سال ۹۸ ،۵۱ مورد تسهیلات به مبلغ ۱۱۸۵.۷ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی پرداخت گردیده است و در بازسازی و نوسازی از۲۹۸ درخواست تسهیلات ، تعداد۳۴ فقره تسهیلات به مبلغ                               ۸۷۰ میلیارد ریال پرداخت شده است . 

در تسهیلات تبصره ۱۸: از۱۸۱ درخواست تسهیلات در فرایند،  ۸ مورد تسهیلات به مبلغ ۶۳۵  میلیارد ریال توسط بانک آینده ، بانک صنعت و معدن و پست بانک پرداخت گردیده است.

 در  هفته گذشته کمیته بررسی بخش های صنعت و معدن و کشاورزی بصورت جداگانه در مجموع با  ۶۱  فقره درخواست تسهیلات موافقت نمودند.

 

آقای جمالی پور استاندار محترم از عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ بخش کشاورزی اظهار نارضایتی نموده و عنوان نمودند پیرو جلسه با مدیرعامل صندوق توسعه ملی مشخص گردید حدود ۵ درصد از اعتبارات تخصیصی تسهیلات تبصره ۱۸ به استان در بانک کشاورزی پرداخت گردیده است که باید در یکماه پیشرو کلیه اعتبارات این بخش به متقاضیان تسهیلات تخصیص یابد و طرح های دیگر کشاورزی نیز در این تسهیلات مشارکت داده شود و در خصوص رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات شهرک گلخانه ایی نیز پیگیری و بررسی لازم توسط سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انجام پذیرد