ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۷ ام دى, ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی به شرح ذیل : ۱- مشکلات تولید کنندگان مشتقات نفتی ۲- شرکت شوفاژ کار ۳- شرکت ویتانا ۴- شرکت سرامیک برلیان

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۷ ام دى, ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۰۰

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وبیان وصیتنامه شهید ، ابتدا آقای نبیل مدیر کل سازمان صمت توضیحات اولیه در خصوص جلسه ارائه دادند

در ادامه با توجه به دستور اول جلسه مربوط به تولید کنندگان مشتقات نفتی، با حضور اعضا کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، جناب آقای مرادی دبیر کمیسون مذکور توضیحاتی را در خصوص تولید کنندگان مشتقات نفتی استان و عملکرد کمیسسون در این رابطه ارائه دادند.

پس از آن مدیر کل استاندارد، مدیر کل تعزیرات حکومتی و مدیر کل گمرک استان نیز توضیحاتی را در خصوص تولد کنندگان مشتقات نفتی ارائه دارد.

سپس نمایندگان تولید کنندگان مشتقات نفتی در جلسه حاضر و توضیحات و موارد را اعلام نمودند.

 استاندار محترم و رئیس جلسه ضمن جمع بندی موضوعات مشکلات موجود را در مقررات موجود دانسته و از کمیسیون خواستند موضوعات مربوط به قوانین و مقررات را مورد نظر قراد داده و کارگروه تسهیل نیز پیگری مشکلات تولیدی آنها از جمله جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر مجاز و پیگیری ایجاد ناحیه یا شهرک صعتی خصوصی در منطقه چرم سازی را انجام دهند.

در ادامه دستور کار نیز مدیران شرکتهای مدعو در جلسه حاضر و پس از استمعاع موارد و درخواست ایشان و پس از تبادل نظر اعضا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.