ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۷ ام اسفند, ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۰۷ ام اسفند, ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۰۰
شرکت رهیار گستر واقع در شهرک صنعتی حیدریه

اعضا

در ابتدای جلسه مدیران شرکت رهیار گستر به کلیه مدعوین خوش آمد گفتند و با توجه به اهمیت موضوعات با دستور استاندار محترم موضوعات مطرح و پس از تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.