ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۳ ام شهريور, ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی به شرح ذیل: ۱- شرکت کاغذ کاربن لس – بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران) ۲- شرکت آجر شکوفه خاک –بانک صنعت و معدن ۳- گروه صنعتی البرز– بانک سپه و بانک پارسیان ۴- بررسی امکان مشمولیت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید برای تسهیلات گیرندگان بند د تسهیلات ارزی

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۲۳ ام شهريور, ۱۳۹۹, ساعت ۱۱:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن مجید شروع شد و به دلیل حضور مدیران واحدهای تولیدی از ایشان جهت حضور در جلسه و ارائه توضیحات دعوت به عمل آمد.

     پس از شنیدن مشکلات و درخواست واحدهای تولیدی، اعضا در خصوص درخواست ایشان تبادل نظر نموده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.