کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام شهريور, ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۰

دستور

بررسی مشکلات خرید و فروش کشمش و صنایع تبدیلی این بخش

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۹ ام شهريور, ۱۳۹۹, ساعت ۱۱:۳۰
سالن جلسات فرمانداری

اعضا