ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام مرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ارجاعی از کارگروه فرعی

استانی

زمان مکان

دوشنبه - ۱۱ ام مرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۲:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدای جلسه آقای درافشانی به حاضرین جلسه خیر مقدم گفتند و به دلیل تعداد زیاد پرونده های قابل طرح درجلسه از مدیران واحدهای صنعتی دعوت به عمل آمد تا در جلسه حاضر شده و مشکلات و درخواست خود را بیان نمایند . پس از شنیدن موارد واحدهای تولیدی اعضا تصمیات لازم را در خصوص رفع مشکلات واحدهای صنعتی اخذ نمودند.