ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۷ ام مرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱. گزارش دبیر جلسه در خصوص عملکرد کمیته بررسی تسهیلات رونق تولید کارگروه تسهیل ۲. گزارش بانکها در خصوص تسهیلات رونق تولید و تسهیلات ابلاغی معاون اول محترم ریاست جمهوری

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۲۷ ام مرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

جلسه با قرائت قرآن مجید و وصیت شهید والا مقام شروع و سپس آقای پرزحمت دبیر کارگروه تسهیل توضیحاتی را در خصوص وضعیت متقاضیان تسهیلات طرحرونق تولید در سامانه بهین یاب در استان و مقایسه با کشور ارائه نمودند و بانکها نیز توضیحات خود را ارائه نمودند. استاندار محترم قزوین خواستار تسریع بانکها در بررسی و پرداخت تسهیلات شدندو سپس ریاست سازمان جهاد کشاورزی نیز توضیحاتی پیرامون وضعیت طرح های بخش کشاورزی ارائه نمودند.