ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ ام شهريور, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ارجاعی از کارگروه فرعی

استانی

زمان مکان

سه شنبه - ۱۶ ام شهريور, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدای جلسه آقای پرزحمت به حاضرین جلسه خیر مقدم گفتند و به دلیل تعداد زیاد پرونده های قابل طرح درجلسه از مدیران واحدهای تولیدی دعوت به عمل آمد تا در جلسه حاضر شده و مشکلات و درخواست خود را بیان نمایند . پس از شنیدن موارد واحدهای تولیدی اعضا تصمیات لازم را جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اخذ نمودند.