ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۹ ام شهريور, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ارجاعی از کارگروه فرعی

استانی

زمان مکان

دوشنبه - ۲۹ ام شهريور, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدای جلسه آقای پرزحمت به حاضرین جلسه خیر مقدم گفته و توضیحاتی را در خصوص واحدهای تولیدی دعوت شده اعلام کردند در ادامه آقای درافشانی و آقای زکی زاده نیز در خصوص شرایط خاص واحدهای تولیدی دعوت شده مواردی را عنوان نمودند و از کلیه دستگاهها و بانکهای استان نهایت مساعدت را خواستار شدند.  سپس درجلسه از مدیران واحدهای تولیدی دعوت به عمل آمد تا در جلسه حاضر شده و مشکلات و درخواست خود را بیان نمایند . پس از شنیدن موارد واحدهای تولیدی اعضا تصمیات لازم را جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اخذ نمودند.