ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۰

مصوبات

دستور

۱. گزارش بانكها درخصوص عملكرد تسهيلات رونق توليد واقتصاد مقاومتي ۲. گزارش بانكها درخصوص عملكرد تسهيلات پرداخت مستقیم ۳. گزارش بانكها درخصوص عملكرد تسهيلات ابلاغي معاون اول محترم رياست جمهوري

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۱۱ ام مهر, ۱۳۹۵, ساعت ۱۶:۳۰
مهمانسرای استانداری

اعضا

جلسه با قرائت قرآن مجيد شروع وسپس آقاي پرزحمت دبير كارگروه تسهيل توضيحاتي را درخصوص وضيعت ثبت نام متقاضيان تسهيلات صنايع كوچك ومتوسط وعملكرد كمیته بررسي و همچنين جايگاه استان دركشور در مصوبات وپرداختهاي بانکها مطرح نمودند واستاندار محترم خواستار اقدامات جدي بانكها در اجراي طرح رونق توليد اقتصاد مقاومتي شدند و همچنین طبق دستور ایشان مقرر گردید تا پایان مهر ماه وضعیت کلیه درخواستها تعیین تکلیف و پرداختها همه صورت گیرد.