ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۹ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

دستور

۱- پیگیری مصوبات جلسات قبل (پرداختی- در دست بررسی- عودتی و ....)

استانی

زمان مکان

دوشنبه - ۱۹ ام مهر, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

در ابتدا نمایندگان بانک کشاورزی گزارشی از وضعیت نحوه پرداخت تسهیلات ارائه نمودند در ادامه تعدادی از واحدهای دارای مصوبه که مشکلاتی در بانک مذکور داشتند و دعوت به جلسه شده بودند ، که مصوبات آن به شرح ذیل میباشد