ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰

دستور

گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید استان توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش تسهیلات رونق تولید ، پرداخت مستقیم بهین یاب ، پرداخت صندوق توسعه ملی پرداخت بانکهای سایر استانها (تهران) ، تسهیلات ابلاغی معاون اول ریاست جمهوری و مصوبات سفر ریاست جمهوری توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵, ساعت ۰۹:۳۰
سالن جلسات باغستان- سازمان جهاد کشاورزی

اعضا

پس از قرائت قرآن و وصیت نامه شهید والا مقام استاندار محترم استان قزوین از تمامی دست اندرکاران تسهیلات رونق تولید خواستند با توجه به ضرورت کشور در رونق تولید با همکاری همدیگر و تلاش وافر در این راه قدم برداریم تا انشالله برکات الهی نیز شامل گردد .

سپس آقای پرزحمت گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق را اعلام نمودند. بر اساس گزارش ایشان استان با سهم ۳۵/۴ درصد از کل کشور در تعداد رتبه هفتم و از نظر مبلغ نیز رتبه نهم را با سهم ۲۲/۴ درصد دارد . آخرین وضعیت پرداخت ها در رونق تولید تعداد ۳۷۹ پرداخت به مبلغ ۲۶۷۵ میلیارد ریال ، در پرداخت مستقیم مندرج در بهین یاب ۲۷۲ فقره به مبلغ ۱۸۱۵ میلیارد ریال و ابلاغی معاون اول محترم ریاست جمهوری ۱۱۵ فقره به مبلغ ۳۵۷۷ میلیارد ریال و مجموعاً به تعداد ۷۶۶ فقره و مبلغ ۸۰۶۹ میلیارد ریال می باشد. در پایان آقای دکتر همتی استاندار محترم  ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد تعدادی از بانکها در پرداخت تسهیلات، فرمودند در هفته آتی بانکها عملکرد مناسبی ارائه نمایند. در پایان از بانکهای کشاورزی ، تجارت و سپه که عملکرد مناسبتری داشتند با ارائه تقدیر نامه تشکر گردید .