ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۲ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاون اداره کل جهاد و کشاورزی ۲- گزارش عملکرد تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۰۲ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای والامقام اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ارائه نمودندو سپس بانکها نیز گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه کردند . پس از آن جناب آقای کشاورز معاون محترم جهاد کشاورزی گزارش خود را در این خصوص ارائه نمودند . و بعد از ایشان جناب آقای حبیبی معاونت محترم استانداری نظر به بانکها فرمودند پس از پیگیری از متقاضیان آنهایی که در مرحله دست بررسی و انعقاد قرارداد هستند و توان و تمایلیبرای اخذ تسهیلات ندارند را از چرخه حذف نمایند .

سپس جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم با توجه به خواسته دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری مبنی بر احیا واحدهای نیمه فعال و تعطیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام از سازمان  صنعت ، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی خواستند پیگیری لازم داشته باشند  و از معاونت محترم امور اقتصادیجناب اقای حبیبی خواستند که بصورت تصادفی حدودا با ۳۰ متقاضی تماس حاصل نموده تا پس از شناسایی مشکلات و موانع موجود ، گزارش آن را تهیه و ارائه دهند . در پایان گزارشی در خصوص وضعیت اعتبارات استانی به استناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۹۵ و سفر ریاست جمهوری محترم توسط نماینده محترم کمیته امداد ارائه گردید .