ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش آخرین وضعیت تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت شهرک های صنعی و معاون سازمان جهاد و کشاورزی ۲- گزارش تسهیلات رونق تولید ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۱۶ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن تشکر از عملکرد و همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات گزارشی از بازدیدهای به عمل آمده به اتفاق دکتر همتی استاندار محترم (از شهرصنعتی آراسنج و افتتاح چند واحد صنعتی) و آخرین وضعیت تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم ارائه تمودند.

 سپس آقای کشاورز نماینده محترم جهاد کشاورزی گزارش خود را ارائه نموده و از عدم همکاری چندین بانک اظهار گلایه کردند .

همچنین جناب آقای حبیبی در خصوص عدم حضور و پیگیری مدیران برخی بانکها در بازدید از واحدهای کشاورزی نارضایتی خود را اعلام نموده و تذکر دادند تا هرچه سریعتر بازدیدهای کارگروهی انجام گیرد .

در خصوصبانکهای خصوصی درخواست شد تا از این پس همکاری بیشتری داشته باشند تا نسبت به همکارانشان در سایر استان ها پرداختی نزدیکتری داشته باشند و چرا از ۹۳ واحد معرفی شده فقط به ۴ الی ۵ واحد پرداختی داشته اند و مابقی واحدها در چه مرحله ای هستند گزارش خود را ارسال نمایند .

 

جناب آقای زکی زاده نیز از هماهنگی ها و مشکلات عمده بازدیدها گزارش داده و اظهار داشتند ملاک عمل بانکها فقط بازدید نبوده و نیاز به بررسی و کارشناسی نیز می باشد.

درپایان جناب آقای صفاری نماینده محترم شرکت شهرکهای صنعتی گزارش خود را ارائه نموده و نمایندگان بانکها دفاعیات ، مشکلات و پیشنهادات را ارائه کردند و در آخر جلسه نیز نماینده محترم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی در خصوص شرایط سخت کشور جهت  ایجاد سرمایه گذاری جدید و ایجاد اشتغال باید ضمن پایبندی به اهداف اقتصاد مقاومتی  به دنیا بفهمانیم که ما می توانیم روی پای خود بایستیم .