ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاون اداره کل جهاد و کشاورزی ۲-گزارش عملکرد تسهیلات رونق تولید ، ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۸ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم پرداختند و بعد از ایشان جناب آقای  کشاورز معاون محترم سازمان جهاد کشاورزی گزارش خود را ارائه کردند و سپس بانک های عامل گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد خود در این خصوص بیان نمودند سپس جناب آقای دکتر همتی جهت تعیین تکیف درخواست های موجود در انباشت انعقاد قرار داد دستور برگزاری جلسه ای با حضور متقاضیان و بانک های عامل در سازمان صنعت ، معدن و تجارت نمودند.

نماینده محترم بنیاد مسکن امور ایثارگران اعلام داشتند باتوجه به تصویب ۱۰۰هزار فقره تسهیلات مسکن در کشور و سهمیه ۱۰۰۰ فقره آن به استان قزوین فقط توانسته ایم کمتر از ۵۰۰ فقره جذب کنیم و جهت عدم بازگشت اعتبار مذکور خانواده های شناسایی شده را معرفی نمائید .

 در پایان جناب آقای حبیبی جهت پیگیری مصوبات تسهیلات و اطلاع رسانی لازم به متقاضیان به صورت تماس تلفنی یا پیامک از طرف دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل  تاکید نمودند .