ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۸ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان

استانی

زمان مکان

سه شنبه - ۲۸ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

در ابتدای جلسه جناب آقای زکی زاده توضیحات اولیه را ارائه نمودند و پس از آن از متقاضیان دعوت به عمل آمد تا ضمن حضور در جلسه توضیحات را ارائه نمایند پس از آن اعضا پس از تبادل نظر تصمیمات لازم را اخذ نمودند .