ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت شهرک های صنعی و معاون سازمان جهاد و کشاورزی ۲- گزارش آخرین عملکرد ، واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۳۰ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهدای اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم و همچنین گزارشی از تشکیل جلسه کارگروهی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت بررسی ۶۶ واحد تعطیل و نیمه تعطیل با حضور کلیه متقاضیان تسهیلات در مرحله انباشت عقد قرارداد ارائه نمودند و پس از آن بانک های عامل گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود را در این خصوص بیان نمودند.

 در ادامه جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم بر لزوم هر چه سریعتر پرداخت تسهیلات رونق تولید تاکید و به تفاوت تعداد پرداختها از هفته قبل و عملکرد بانک های عامل در این زمینه اشاره و در صورت تناوب در عدم پرداخت تسهیلات در هفته آتی دستور اخطار کتبی به بانک های مربوطه را اعلام نمودند و همچنین تاکیدی بر پرداخت حداقل ۱۰۰۰ میلیارد ریال توسط هر بانک عامل را تا پایان سال داشته و اعلام نمودند که هر بانک عامل باید طبق دستورالعمل ابلاغی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط حداقل ۱۰ درصد منابع داخلی خود را جهت پرداخت تسهیلات رونق تولید بپردازد که در صورت انحراف در این خصوص نامه اخطار کتبی به جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم بابت عملکرد ضعیف بانک مربوطه به دلیل عدم دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد گردید .

سپس جناب آقای مهندس کشاورز گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید و پرداخت مستقیم در بخش کشاورزی را ارائه نمودند و پس از آن بانک های عامل گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود را در این خصوص بیان نمودند.

 در پایان جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم استانداری در خصوص مشکل شهرستان آوج و وضعیت پرداختی این شهرستان محروم اعلام و اظهار داشتند با توجه به ۵۰تا ۶۰ واحد موجود بانکها باید در الویت خود قرار دهند تا پس از پیگیری لازم به این شهرستان نیز پرداختی صورت گیرد .