ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۶ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و گردشگری استان

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۰۶ ام بهمن, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

با توجه به کمبود وقت و دعوت از مدیران واحدهای تولیدی و گردشگری ، از ایشان دعوت به عمل آمد و پس از شنیدن نظرات و درخواستها و تبادل نظر اعضا تصمیمات لازم به شرح ذیل  اخذ گردید