ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۷ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش آخرین وضعیت تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، شرکت شهرک های صنعی و معاون سازمان جهاد و کشاورزی ۲- گزارش تسهیلات واحدهای تعطیل قابل احیا و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالا مصوب سفر ریاست جمهوری محترم توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۰۷ ام بهمن, ۱۳۹۵, ساعت ۰۷:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت آخرین وضعیت بهین یاب را گزارش داده و بانکها توضیحات خود را ارائه نمودند در خصوص واحدهای کشاورزی نیر با توضیح آقای کشاورز همین روال طی شد .

جناب آقای حضرتی نماینده محترم گردشگری و میراث فرهنگی مشکلات هتل بغدادی ، هتل مرمر و پارک آبی بیدستان را بیان نمودند .

درپایان نیز جناب آقای بابایی صالح نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرستان بوئین زهرا در خصوص مظلوم واقع شدن شهرآوج ایرادات خود را بیان داشتند و فرمودند اکثر متقاضیان این منطقه دارای مشکل ضامن هستند چون بیشتر جمعیت این شهر را کشاورزان تشکیل می دهند . جناب آقای دکتر حبیبی اظهار نیز داشتند طی نامه اداره صنعت ، معدن و تجارت شهر آوج ۱۹ مورد از ۳۴ مورد معرفی شده با توجه به نرخ سود بانکی ۱۸ درصد انصراف خود را اعلام نموده اند .

چهار شرکت نیز در جلسه حاضر و مشکلات آنها مورد رسیدگی قرار گرفت .