ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۹ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم توسط ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاون اداره کل جهاد و کشاورزی ۲-گزارش آخرین وضعیت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) از محل اعتبارات تبصره ۲۶ قانون بودجه و مصوب سفر ریاست محترم جمهوری توسط فرمانداران محترم و رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ۳-گزارش عملکرد تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم ، پرداخت مستقیم ،ازدواج ، صادراتی و تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۲۶ قانون بودجه و مصوب سفر ریاست محترم جمهوری توسط بانکهای عامل

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۹ ام بهمن, ۱۳۹۵, ساعت ۱۸:۳۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه یکی از شهید والا مقام اسلام جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارش آخرین وضعیت تسهیلات رونق تولید ، ابلاغی معاون اول محترم و پرداخت مستقیم را ارائه نمودند و پس از آن بانک های عامل گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود را در این خصوص بیان نمودند.

 در ادامه جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم دستور ارسال لیست متقاضیان تسهیلات در انباشت انعقاد قررداد را به خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی جهت پیگیری و ارائه گزارش در جلسه بعدی صادر نمودند.

و پس از گزارش آقای کشاورز در بخش کشاورزی نیز همین روال طی شد .

 در ادامه فرمانداران محترم نیز به ارائه گزارشات از وضعیت و مشکلات بخش خود پرداختند .

 در پایان نماینده محترم اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گزارش آخرین وضعیت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان محترم از محل اعتبارات تبصره ۲۶ قانون بودجه و مصوب سفر ریاست محترم جمهوری را ارائه نمودند و بانک های عامل نیز گزارشی از وضعیت آخرین عملکرد خود در این خصوص را بیان نمودند