ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰

مصوبات

دستور

- بررسی مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

دوشنبه - ۱۶ ام اسفند, ۱۳۹۵, ساعت ۲۰:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام با توجه به دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی استان جهت بررسی مشکلات ایشان ، از مدیران دعوت به عمل آمد و پس از ارائه توضیحات و تبادل نظر اعضا تصمیات لازمه اخذ گردید.