کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

دستور

۱- ارائه گزارش عملکرد صادراتی استان توسط مدیران دستگاه های صنعت،معدن وتجارت،جهادکشاورزی،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲- ارائه برنامه عملیاتی دستگاه ها در هدف گذاری سال آینده جهت توسعه صادرات غیر نفتی استان

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۲۵ ام اسفند, ۱۳۹۵, ساعت ۱۶:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پیرو دعوتنامه شماره ۵۱۱۴۹/۱۲۷ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵، جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در روز چهارشنبه مورخ۲۵ اسفند  ۹۵به ریاست استاندار محترم و با  حضور اعضای کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان برگزار گردید.

جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم  قزوین در  این جلسه اظهار داشتند:  در سال که گذشت تلاش خوبی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی مقاومتی از جانب دستگاه های اجرایی نشان داده شد و استان  توانست درصد خوبی را از هدف گذاری صورت گرفته را تا کنون محقق سازد ایشان همچنین تاکید داشتند  :لازمه داشتن صادرات پایدار، کار آمد و پویا افزایش کیفیت در تولید، استفاده از مزیت های رقابتی، حرکت به سمت تولیدات کالاهای دانش بنیان، تسهیل فرایند و همراهی و همکاری همه بخشها و دستگاههای اجرایی است.همچنین افزایش هدف گذاریصادرات استان را برای سال آتی   تا مرز یکمیلیادر دلار ممکن دانستند و افزودند: با توجه به ظر فیت ها و توانمندی استان قزوین در بخش های صنعت وکشاورزی و با تلاش بخش خصوصی و همکاری سایر بخشها  جهش صادراتی در استان ممکن است.ایشان همچنین خواستار برنامه ریزی دقیق تر و کاربردی تر دستگاه ها در جهت افزایش صادرات استان و گسترش بازارهای جدید شدند و عنوان داشتند وجود یک برنامه عملیاتی دقیق و کاربردی می تواند توان استان را در صدور بیشتر کالا ها و خدمات یاری رساند ایشان همچنیین به اهمیت تشکیل اتحادیه های صادراتی در استان نیز اشاره کردند و اضهار داشتند وجود اتحادیه های صادراتی نتنها موجب حضور قدرتمند و پر ثمر تری در بازاهای هدف میگردد بلکه مانع رقابت مخرب بین رقبای داخلی نیز میگردد

.آقای  مهندس پرزحمت رئیس محترم سازمان صنعت معدن و تجارت نیز در این جلسه اظهار داشتند: با بررسی  عملکرد صادراتی بیش از ۱۶۳شرکت صادراتی استان میزان صادرات استان در هشت ماهه اول سال جاری بیش از ۶۱۴ میلیون دلار می باشد . وی اظهار داشت در حدود ۳۶۷ میلیون دلار از صادرات استان از طریق گمرک قزوین و مابقی از سایر گمرکات کشور صورت گرفته است. ایشان افزودند: با عنایت به هدف گذاری ۸۰۰ میلیون دلاری استان به منظور جهش صادراتی سال ۱۳۹۵، صادرات کالایی استان  با تحقق ۶۱۴ میلیون دلار  در یازدهماهه سال جاری توانسته است ۷۰درصد از این هدف گذاری را محقق سازد.