ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۱ ام تير, ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰

دستور

شهرستانی

بوئین زهرا

زمان مکان

دوشنبه - ۲۱ ام تير, ۱۳۹۵, ساعت ۱۱:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداری بویین زهرا

اعضا

پیرو دعوت نامه شماره ۲۲۹۰/۱۰ب/۹۵ مورخ ۲۰/۴/۹۵  جلسه گارگروه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  شهرستان بویین زهرادرروز دوشنبه  مورخ ۲۱/۴/۹۵ راس ساعت ۱۱صبح با حضور فرماندار محترم  ، بخشداران تابعهو مسولین ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

جلسه با قرات آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و در ادامه آقای حسینی دبیر محترم جلسه ضمن خیر مقدم به حضار بیان داشتند باتوجه به جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سهمیه ایجاد اشتغال شهرستان در سال ۹۵ تعداد ۲۱۶۵ می باشد که کلیه ادارات شهرستان همکاری لازم جهت محقق نمودن آمار اشتغال تسریع نمایند در ادامه در خصوص چگونگی تکمیللیست های ارسالی جهت برنامه های اشتغال مطالبی را بیان نمودند .

سپسآقای قاسمی فرماندار محترم شهرستان نیز با تشکر از حضور مدعوین محترم بیان داشتند با توجه به سال اقتصاد و مقاوتی اقدام و عمل کلیه ادارات تابعه باید محور اصلی برنامه های خود را با محوریت اقتصاد مقاومتی طراحی و اقدام نمایند در ادامه تاکید داشتندمسئولین ادارات شهرستان در خصوص تحقق میزان اشتغال شهرستان تمامی تلاشهای خود را داشته باشند که انتظار از مسئولین در سال اقتصاد مقاومتی بیش از این می باشد و لذا تصمیماتی که در این کار گروه اتخاذ می گردد، باید کارشناسی و درست باشد تا تبعات جانبی نداشته و به نحوی انجام گیرد که  مستند باشند.

در ادامه بخشداران و مسئولین ادارت گزارشی از اقدامات خود در سال ۹۵ با محوریت قراردادن اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را ارائه نمودند