ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام خرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۰

مصوبات

دستور

۱- بررسی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی آوج

شهرستانی

آوج

زمان مکان

چهارشنبه - ۰۵ ام خرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۲:۰۰
سالن اجتماعات فرمانداری آوج

اعضا

جلسه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی شهرستان آوج به استناددعوتنامه شماره ۹۷۲/۱/۵۹۳۱مورخه ۰۱/۰۳/۹۵ باحضوراعضا راس ساعت ۱۲ صبح روزچهار شنبه مورخه ۰۵/۰۳/۹۵درمحل دفترفرماندار تشکیل گردید.

پس ازتلاوت آیاتی ازکلام اله مجید،حاج آقافتح خانی معاون محترم فرماندار شهرستان باعرض سلام وخیرمقدم  به اعضا حاضردرجلسه گزارشی از مشکلات ناحیه صتعی آوج اعم از نبود زیرساخت لازم از جمله برق ،آب وامکانات مربوط به روشنایی ،آسفالت معابر ارئه نموده واینکه ۸۰درصد واحدهای مستقر در ناحیه صنعتی اینکه تعطیل میباشند ودر ادامه مالکان واحدهای صنعتی مشکلاتواحدهای خود را جهت ادامه فعالیت عنوان نمودند که عمدتا"عدم وجود نقدینگی وسرمایه در گردش را مطرح بوده از روند ارائه تسهیلات با نکی اظهارگله مندی  نمودندسپس درادامه حاج آقاسلیمانی فرماندارشهرستان آوج در خصوص واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی شهرستان اظهارداشت به حرکت درآوردن چرخه تولید کارگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی این شهرستان که بدلیل کمبود منابع مالی وعدم حمایت مسئولین گذشته استان تعطیل شده اند اولویت اول ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان درسالجاری استومتأسفانه درگذشته بسیاری ازسرمایه گذاران را درمرکز استان برای سرمایه گذاری درآوج منصرف نموده واجازه سرمایه گذاری در این شهرستان پرظرفیت را به آنها نداده اند درحالیکه احداث واحدهای تولیدی در شهرستانهای استان وجلوگیری از تجمیع ومتمرکز شدن شرکتها وکارخانجات در مرکز ، باعث گستره رشد اقتصادی وتوسعه صنعت استان در میانگین کشوری می شود. وی افزود همین افرادی هم که دلسوزانه برای سرمایه گذاری در شهرستان پیشقدم شده وباعث اشتغال جوانان منطقه گردیده اند با سنگ اندازی عده ای ازمسئولین گذشته وسختگیریهای بیمورد بانکها در اعطای تسهیلات  عطای کار را به لقایش بخشیده واز ادامه کار منصرف شده اند که ما  با برگزاری جلسات مختلف با این عزیزان در صدد هستیم با کمک دستگاههای ذیربط ومسئولین استانی  واحدهای تولیدی آنها را احیا نموده وچرخه تولید رادرشهرستان فعال کنیم. فرماندارآوج همچنین از بانکها خواست اگر در پی تحقق فرامین مقام معظم رهبری  وهمگام وهمراه شدن با مسئولین ودولت محترم تدبیر وامید در راستای بحث اقتصاد مقاومتی واقدام وعمل هستند موانع موجود در سر راه اعطای وام به مالکین محترم را هرچه سریعتر مرتفع کنند وبا این اقدام به رفع بیکاری ، جلوگیری از مهاجرت بی رویه مردم منطقه به شهرهای دیگر و رشد وتوسعه همه جانبه کشورکمک شایانی نمایند. سلیمانی همچنین اظهار امیدواری کرد با موفقیت بزرگ دولت محترم تدبیر وامیددر سیاست خارجی  ورفع تحریمهای ظالمانه  که موجب برقراری ارتباطات گسترده تجاری واقتصادی با کشورهای بزرگ صنعتی دنیا گردیده است درآینده نزدیک شاهد تحولات شگرف اقتصادی وتجاری در کشورباشیم . وناصحی مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان درجهت رفع موانع موجود در کار ومشکلات پیش روی  تولیدکنندگان قول مساعدت و پیگیری لازم دادند