ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۱ ام اسفند, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰

دستور

شهرستانی

البرز

زمان مکان

يكشنبه - ۰۱ ام اسفند, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۳۰
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز

اعضا

 • . آقای علی همت زاده               مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز

  ۲.آقای سید حسام مهدیون          رئیس اداره امور منابع آب شهرستان البرز

  ۳.آقای سید رضا یوسف سجادی   رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان البرز

  ۴. آقای اصغر رحیمی                 معاون اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین

  ۵. آقای بابک مهرعلیان                کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان البرز

  ۶. آقای فرامرز حریری مقدم        معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان البرز

  ۷. خانم زهره مقدمی                  کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان البرز

عطف به دعوت نامه شماره ۱۳۰/۲۶/۵۶۵۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ سومین جلسه کمیته تخصصی کشاورزی اقتصاد مقاومتی شهرستان البرز در روز یکشنبه مورخ ۲/۱۲/۹۵ برگزار گردید. در ابتدا دبیر جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حضور اعضاء محترم کمیته نسبت به پیگیری مصوبات جلسه قبل و تشریح مجدد بر شرح وظایف اعضای کمیته تأکید نمود. سپس در ادامه آقای حریری مقدم پیرامون دو پروژه مدیریت جهاد کشاورزی "تثبیت فیزیکی پسماندها و ساماندهی سم فروشی ها و مصرف بی رویه سموم" توضیحاتی ارائه نمودند و اظهار داشتند پیشگیری از هزینه های درمان یکی از راه های صرفه جویی اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد. آقای یوسف سجادی رئیس محترم اداره منابع طبیعی نیز به تشریح پروژه های خود پرداخته و از کشت گیاهان دارویی در روستای هلاله رود خبر دادند و در ادامه اظهار داشتند تشکیل تعاونی در این روستا در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند گام اساسی باشد. آقای مهرعلیان کارشناس محترم صنعت ،معدن و تجارت در ادامه توضیحاتی پیرامون پروژه "پیگیری رونق تولید در جهت فعالسازی مجدد واحدهای نیمه تمام و نیمه فعال" ارائه نمودند. و همچنین آقای مهدیون رئیس محترم اداره امور منابع آب توضیحاتی در مورد پروژه های خود ارائه  و در پایان ادارات عضو به بیان مسائل و مشکلات موجود برای انجام پروژه ها پرداختند.