ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

دستور

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان با بانک رفاه کارگران

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۳ ام خرداد, ۱۳۹۶, ساعت ۰۸:۳۰
اتاق جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

با توجه به حضور  متقاضی ، از ایشان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آمد تا ضمن ارائه توضیحات کاملی از شرایط و مشکلات موجود ، درخواست خود ارائه نمایند. اعضاء جلسه نیز پس از شنیدن موارد و مشکلات ضمن تبادل نظر تصمیمات لازمه را اتخاذ نمودند.