ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۵ ام خرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۰

دستور

۱- بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان با امور مالیاتی- تامین اجتماعی- شرکت توزیع نیرو برق- شرکت گاز

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۲۵ ام خرداد, ۱۳۹۶, ساعت ۱۱:۰۰
اتاق جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

نظر به مشکلات شرکت اپاداناسرام با ارگانهای قید شده پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در این خصوص مقرر گردید