ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مصوبات

دستور

۱- بررسی درخواست تسهیلات واحدهای صنعتی از بانک های کشاورزی و تجارت

استانی

زمان مکان

پنجشنبه - ۱۵ ام تير, ۱۳۹۶, ساعت ۰۸:۳۰
اتاق جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

با توجه به حضور  متقاضی ، از ایشان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آمد تا ضمن ارائه توضیحات کاملی از شرایط و مشکلات موجود ، درخواست خود ارائه نمایند. اعضاء جلسه نیز پس از شنیدن موارد و مشکلات ضمن تبادل نظر تصمیمات لازمه را اتخاذ نمودند.