ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۱ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

دستور

۱- گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی . ۲- گزارش پرداخت مستقیم وسایر تسهيلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی . ۳- ارائه گزارش پروژه های گردشگری نیازمند تسهیلات توسط اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین .

استانی

زمان مکان

شنبه - ۳۱ ام تير, ۱۳۹۶, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

ابتدا آقای پرزحمت شرحی از اقدامات هفته گذشته در بخش تسهیلات رونق تولید ارائه نمودند . طبق گزارش ایشان در هفته گذشته پنج جلسه کمیته بررسی با بانکهای تجارت ، صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه تعاون برگزار و ۳۳ تقاضا مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین در هفته گذشته ۴۵ فقره از واحدها و طرح های صنعتی توسط نمایندگان کمیته بررسی مورد بازدید قرار گرفت . در همین دوره نیز پرداخت تسهیلات به یک واحد صنعتی در استان قزوین در سامانه بهین یاب ثبت گردید .