ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۸ ام مرداد, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مصوبات

دستور

بررسی مشکلات شرکتهای نساجی شمیده ، آریان فولاد ، معدن خاک صنعتی تلاتن ، معدن مین کوه زیاران ، علی و شمیسا خلیلی

استانی

زمان مکان

يكشنبه - ۰۸ ام مرداد, ۱۳۹۶, ساعت ۰۸:۳۰
سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

اعضا

با توجه به حضور  متقاضی ، از ایشان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آمد تا ضمن ارائه توضیحات کاملی از شرایط و مشکلات موجود ، درخواست خود ارائه نمایند. اعضاء جلسه نیز پس از شنیدن موارد و مشکلات ضمن تبادل نظر تصمیمات لازمه را اتخاذ نمودند.