ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۵ ام آبان, ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۰

دستور

۱- بررسی مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان

استانی

زمان مکان

دوشنبه - ۱۵ ام آبان, ۱۳۹۶, ساعت ۱۱:۰۰
اتاق جلسات سازمان صنعت معدن و تجارت

اعضا

با توجه به اعلام جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان مبنی بر اخذ هزینه های افزایش برق واحدهای صنعتی و همچنین مشکلات تامین آب در برخی از شهرکهای صنعتی استان در جلسه پیرامون مسائل و موارد تبادل نظر گردید.

در ادامه تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در جلسه موارد خود را مطرح نمودند و پس از تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید