ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی ۲- رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۸ ام آذر, ۱۳۹۶, ساعت ۱۲:۳۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه  معاون برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند. ایشان در گزارش خود عنوان نمودند تاکنون ۱۶۰۵  فقره ثبت نام صورت گرفته است شامل ۷۱۶  فقره در بخش صنعت و معدن و ۸۸۹  فقره در بخش کشاورزی و ۲۴۲  فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۱۱۶ فقره پرداختی مربوط به صنعت و معدن و ۱۲۶ فقره مربوط به کشاورزی بوده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و واحدهای درمراحل مصوب ، پذیرفته شده ، رد شده ها گزارش ارائه نمودند و در پایان گزارش جناب آقای مهندس پرزحمت هچنان اشاره کردند که مدیران بانکها در خصوص واحدهای بزرگ متقاضی تسهیلات بیشتر از سی هزار میلیارد ریال و با اشتغال بالای صد نفر را به دبیر جلسه اعلام کنند تا پس از بررسی و داشتن شرایط پرداخت در جلسات کارگروه مصوب شوند . بانکها نیز در خصوص تعداد و مبلغ  پرداخت ها و برنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید در هفته جاری گزارش خود را ارائه کردند . در بخش دوم گزارش نیز جناب آقای مهندس پرزحمت آخرین وضعیت جلسات رفع موانع تولید را ارائه کردند .

   در پایان جلسه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری جناب آقای دکتر حبیبی پس از تشکر از بانکهای تجارت ، سپه و کشاورزی بابت عملکرد خوب در پرداخت تسهیلات رونق تولید فرمودند بانک ملت تلاش بیشتری را در جهت  پرداخت تسهیلات در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید ، داشته باشند .